21.1 C
Budapest
2022. július 7., csütörtök
Magyar Jelen
Belföld Kiemelt

Drábik János: A háttérben működő hálózatok befolyását és pénzét nemzeti identitással lehet legyőzni

– Aljasnak lenni, hazugságban élni, elfogadni a pénzt sokkal könnyebb, mint tisztességesnek maradni pénz nélkül. Ezt kell ellensúlyozni, és beültetni a gyakorlatba úgy, hogy az elvezessen a Mi Hazánkhoz, mint a magyar nemzet lelkiismeretéhez – fogalmazott a Magyar Jelennek adott interjújában Drábik János, az Országos Trianon Társaság elnöke, aki szerint a nemzeti párt megalkuvás mentesen képviselheti a magyar nemzet alapvető érdekeit és értékeit nemcsak rövid, de hosszú távon is. Drábik János portálunknak beszélt a balliberalizmus korlátlan uralma alá került magyar színházművészetről, és arról, miért lenne fontos a családszeretet, a nemzethez tartozás, a keresztény értékrend erősítése a mai fiataloknál.

– Egy hete előadást tartott a Magyar Szigeten, Ásotthalmon, Toroczkai László, illetve a Mi Hazánk Mozgalom meghívására. Megjelenése a párttal való szimpátiáját is tükrözi?

– A Mi Hazánk Mozgalom számomra hiteles nemzeti erő. A programjuk jó, és én teljes mértékben támogatom őket. Toroczkai László hiteles ember, nem szélkakas. Olyan megbízható patrióta, aki lehet egy egész nemzedék számára irányjelző. Amióta én ismerem, ugyanazt a vonalat képviseli.

– Miért van szükség a Mi Hazánkra?

– Minden lényeges jót, amit a Fidesz-KDNP képvisel, a Mi Hazánk támogat. Ugyanakkor rámutat azokra a feladatokra is, amelyeket már most jobban lehetne és kellene csinálni. Engem többször is Orbán Viktor fizetett ügynökének neveztek, noha soha semmilyen pénzügyi támogatást nem kaptam sem én, sem az Országos Trianon Társaság, amióta engem választottak elnökké. Ma is minden ellenszolgáltatás nélkül, hazaszeretetből végzem munkámat. A Mi Hazánk Mozgalom hasonló értékrend alapján működik, ezért támogatom őket, és nagyon örülnék, ha bejutnának a parlamentbe az 2022-es választásokon.

– Lát erre esélyt?

– Hogyne! Minden azon múlik, hogy sikerül-e a fiatalokhoz megtalálni az utat. Ehhez lenne szükség azoknak az összefüggéseknek a megértésére, amelyekről legutóbb is beszéltem Ásotthalmon a Magyar Szigeten. A balliberálisok azt ígérik a fiataloknak, hogyha leváltják a nemzeti oldalt, akkor megszabadulnak az „öregektől”és azonnal vezető pozíciókba kerülhetnek.

A másik érvük, hogy addig is sok pénzhez juthatnak, ha okosan viselkednek és csatlakoznak a balliberális, kozmopolita globalisták táborához.  A családszeretet, a nemzethez tartozás, a keresztény értékrend felett eljárt az idő – mondják, hozzátéve: nincs szükség elvekre, jellemre.

Erőre van szükség, mert aki győz, az mindent megtehet a legyőzöttel. Az univerzalista, államok feletti hatalom hazai támogatói a fogalmakat is teljesen átértelmezik. Ha nem ők osztják el a közfunkciókat és a közpénzeket, akkor az korrupció és diktatúra, amely sérti a jogállamiságot és az európai értékeket. Ha ők töltik be a fontos állásokat és a közpénzek az ő zsebükbe mennek, akkor az már demokrácia, mert biztosítja ’jog uralmát’, ami nem más, mint a mások érdekeivel való visszaélés korlátlan lehetősége. 

Jól látható ez a Színház- és Filmművészeti Egyetemen most zajló balliberális hisztériakeltésnél. Már fel is teszik a „nagyon-nagyon okos” tanárok a kérdést: mi az, hogy magyar, meg mi az, hogy nemzet?

Ezeknek a ’nagyon-nagyon pótolhatatlan’ tanároknak ajánljuk: tegyék fel önmaguknak azt a kérdést: mi az, hogy zsidó, mi az, hogy zsidó történelem, vallás és kultúra? Ha erre megtalálják a választ, akkor azt is tudni fogják, hogy, mi a magyar, mi a magyar nemzet, mi a magyar történelem és mi a magyar kultúra.

– Ezért már antiszemitizmust fognak kiáltani.

–  Először meg kell határozni, hogy mit jelent a szemitizmus. Amíg ezt nem tesszük meg, addig az antiszemitizmus tartalom nélküli jelző. Értelmet hordozó fogalom akkor lesz, ha tudni lehet, hogy mi a szemitizmus, amit az antiszemita ellenez. Egyre többen szoros kapcsolatot látnak a szemitizmus és a talmudizmus között. A talmudizmus lényege, hogy a zsidó nép Jahve kiválasztott népe, az összes többi nép pedig nem kiválasztott nép. A nem kiválasztott, tehát alacsonyabb státuszú népeknek, követniük kell a kiválasztott népet.

Mindehhez egy egypólusú univerzális hatalomra van szükség, mert akkor minden hatalom Jahve kiválasztott népéé, és senki nem tudja ezt többé kétségbe vonni. A globális államok feletti hatalom univerzális rendszerében már nincsenek önálló kultúrák, nemzetek. Az emberi civilizáció egésze már a talmud értékrendjéhez igazodik: egy kormány, egy pénzrendszer, egy világgazdasági rendszer van már csak, amelynek hatalmát egy világhadsereg fegyveres erőszakkal is biztosítja.

Ezért erőltetik az univerzális ideológiának a bevezetését is, amely titokban tartott elképzelésük szerint a talmudizmus lenne. Az univerzális hatalmi-struktúra megalapozása azonban már megtörtént a pénzrendszerrel, amely a Talmud elvei alapján alakult ki. Bizonyos fokig talmudista a történelem, a világkereskedelem, a politikai rendszer, sőt, maga a demokrácia is az. Az emberiség történelme nem érthető meg a Talmud tanulmányozása nélkül.

– Miként kapcsolódik mindez a színművészeti egyetemhez?

– A  nemzetellenes kozmopolita színjátszás olyan mélypontra jutott, hogy jobb sorsra érdemes főszerepet alakító színésznő meztelenül onanizál két férfi kollégájának és ezt progresszív művészetként tolerálják. Ez jól szemlélteti, hová süllyedt a balliberalizmus korlátlan uralma alá került magyar színházművészet.

A SZFE-re természetesen csak olyanokat vesznek fel, akikről feltételezik, hogy kellő indoktrináció után már hajlandóak lesznek bármire a színpadon a korlátlan művészi szabadságra hivatkozva.

A háttérből irányító hálózatok ezúttal is nagyon ügyesen befolyásolják a fiatalokat. Pont azt ígérik nekik, amire vágynak: gyors szakmai és egzisztenciális érvényesülést, jó szerepeket, állásokat, pénzt, a hatalom átvételét. Most arra használják őket, hogy menjenek a parlament elé, és követeljék, az Országgyűlés változtassa meg a nagyonis szükségszerű reformokat lehetővé tévő törvényt. És ha van pénz, akkor tudják mozgósítani a fiatalokat. Gondoljunk csak a Momentumra, mely 18 millió forintért felvállalta az Olimpia-pályázat elszabotálását.

– A karrier és a pénz mellett hol van a család?

– A háttérben működő hálózatok befolyását és pénzét azzal ellensúlyozni, hogy szeresd a hazádat csak úgy lehet, ha meggyőzzük őket: teljes életet csak akkor tudnak élni, ha valamilyen módon a természet törvényeivel összhangban élnek. Például, természeti törvény, hogy az élet továbbadásához apára és anyára van szükség.

A szkíta-görög-római magaskultúra és a Jézus által hirdetett kereszténység szinte észrevétlenül létrehozza harmonikus viszonyunkat  a természeti törvényekhez.  A kereszténység az a világvallás, amely elfogadja, hogy minden ember egyenlő és az embernek szabad akarata van.

Ezt egyik vallás sem teszi meg olyan következetesen, mint a kereszténység. Nem sorolom a kereszténységhez Ószövetséget, mert annak Jahve az istene, aki egy vérengző, bosszúálló, gonosz, törzsi isten. A Tóra, Mózes öt könyve nem kötelező. Kiszorította a Talmud, ami viszont kötelező. A Tórában még benne van a Tízparancsolat, a Talmudban már emberi törvények léptek a helyébe.

Visszatérve a fiatalok nemzeti azonosságtudatának a felélesztéséhez, egy olyan fiatalt, akinek nincs nemzeti identitása, könnyű meggyőzni arról, hogy az életben csak a gyors karrier és a sok pénz fontos. Valóban nehéz kérdés, hogy ezt miként lehet ellensúlyozni. Vannak olyan fiatalok, akiket meg lehet közelíteni az élet értékéről szóló érvekkel. A keresztény értékrend szerint az élet, az örökélet, a legfőbb érték. Ebből következik, hogy ragaszkodj a családodhoz, mert az is a te életed. Ezen túl, az ember egy hatalmas kulturális örökséget kap, amikor megszületik, amihez a nemzet révén jut hozzá. Ez a közös nyelv, a közös kultúra, a hagyomány, a történelem. Ez egy nagyobb család, amit ha megbecsülsz, akkor lesz egy még nagyobb családod, mégpedig az őshonos európai fehér emberek közössége.  Az őshonos európai népek pontosan azért, mert olyan hatalmas kulturális oszlopokra építkeztek, mint a szkíta-görög-római magaskultúra, valamint a jézusi kereszténység erkölcse, jutottak el oda, hogy elsők lettek a matematikában, a természettudományokban, művészetekben, irodalomban, de a társadalomtudományokban is.

Az egyetemes emberi civilizációhoz az őshonos európai népek közössége, amelyhez a magyar is tartozik, meghatározóan járult hozzá. Tudatosítani kell a fiatalokban, hogy ehhez a közösséghez is tartoznak és ezt meg kell becsülni.

És ha mindezt felvállalják, akkor képesek lesznek arra, hogy önmaguk fölé nőjenek, akiket nem lehet üveggyöngyökkel megvásárolni.

– Nem könnyebb elfogadni a pénzt, mint ennyi értéket felvállalni és képviselni?

– De. Aljasnak lenni, hazugságban élni, elfogadni a pénzt sokkal könnyebb, mint tisztességesnek maradni pénz nélkül. Ezt kell ellensúlyozni, és beültetni a gyakorlatba úgy, hogy az elvezessen a Mi Hazánkhoz, mint a magyar nemzet lelkiismeretéhez, ami segít a kormányzó nemzeti erőknek, hogy ők is önmagukat felülmúlva legyenek a nemzet alapvető szükségleteinek a gondozói, érdekeinek és értékeinek a védelmezői.

Szükség van a megalkuvást nem ismerő tiszta lelkiismeretre. Egy kormányzó erőnek sajnos mindig a kívánatos és a lehetséges szűk metszetében kell döntéseket hoznia, és ezért gyakran meg kell alkudnia.

Néha rossz kompromisszumokat is kell kötnie. De aki nem kormányoz, az maximalista lehet. Megalkuvás mentesen képviselheti a magyar nemzet alapvető érdekeit és értékeit nemcsak rövid, de hosszú távon is.

– Volt is erre példa az elmúlt időszakban, vegyük csak Trianont.

– Igen. Trianon ügyében legalább két dologhoz ragaszkodni kell. Az egyik, hogy nem mondunk le ennek a nemzetközi bűncselekménynek a korrekciójáról, és állandóan érvényben kell tartanunk ennek az igazságtalanságnak az orvoslására vonatkozó igényünket. A másik, hogy állandóan figyeljük a történelem alakulását, mert jöhetnek olyan változások, amikor a korrekcióhoz meg lehet szerezni egy-két nagyhatalomnak a támogatását. Jelenleg sajnos nincs olyan nagyhatalom. Erkölcsi elégtételre azonban most is be kell jelenteni jogos igényeinket. Például: adják vissza a pozsonyi és a kassai, a kolozsvári, nagyváradi és a marosvásárhelyi magyar egyetemet. Ez minimális lenne, de jelenleg a legkisebb erkölcsi jóvátételre sem számíthatunk. Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne követeljük állandóan. A Mi Hazánk feladata, hogy erre folyamatosan  emlékeztesse a magyar nemzeti oldalt, de az egész magyar népet és nemzetet is.

– Mit tesz a jelenlegi kormányzat e téren? 

– A nemzeti kormány afelé tapogatózik, hogy legyen egy uralkodó nélküli, teljesen önálló államokból álló demokratikus államszövetség, ami elősegíthetné, esetleg Erdély önállósulásával is, egy olyan Duna Konföderáció létrejöttét, amely az 1867 utáni osztrák-magyar állam geopolitikai örökébe léphetne. Így hosszútávon mégiscsak kialakulhatna egy olyan változás, ami hozzá tudna járulni a magyar nemzet valamilyen egységesítéséhez. Ehhez azonban nagyhatalmi támogatás is kell.

– Csak a rendszerváltás óta eltelt 30 évben lett volna lehetősége a mindenkori kormányzatnak valamilyen korrekcióra?

– Hogyne lett volna! De a jelenkori kormányzat működését nem tudjuk megérteni, ha nem vesszük tudomásul, hogy az a szabadkőművesség, amely a diaszpóra világállamnak az általa létrehozott, és ma is működtetett, rendkívül fontos világhatalmi hálózata, a reneszánszát éli Európában és Magyarországon is.

A kormányzaton, valamint az állami struktúrán belül, beleértve a bíróságokat, közrend fenntartó közegeket, rendkívül fontos szerepe van a szabadkőművességnek.

Erről nehéz biztosat állítani, mert a titoktartás kultusza ugyanúgy több ezer éves, mint maga a Talmud is. 

Az 1914-es Nagy Háború  előkészítésében, kirobbantásában és levezénylésében kulcsszerepe volt  az államok feletti Diaszpóra-birodalom informális kormányának, amelynek öt nagy hatalmú személy volt a tagja.  Magyarországon ebben az időben a marxizmus minden árnyalatát képviselő – nagyrészt zsidó származású-értelmiségiek vették át a szabadkőműves páholyok vezetését. A zsidó nagypolgárság ekkor már ellenőrzése alatt tartotta a pénz-és bankrendszert, a gazdaságot, a szabadfoglalkozású pályákat, a szellemi életet, de meg akarta szerezni a politikai hatalmat is. Ennek azonban az útjában álltak a keresztény értékrendet őrző egyházak, elsősorban a katolikus egyház, valamint a Magyarországot iránytó történelmi osztály.

Ekkor már a talmudista érdekcsoportoké a pénzrendszer, a gazdasági és szellemi élet irányítása is. De mindenáron meg akarták szerezni a politikai és a fegyveres  hatalmat is. 

Ezért a legradikálisabb zsidó szabadkőművesek; Jászi (Jakubovics) Oszkár, Kéri (Krammer) Pál, Pogány (Schwartz) József és társaik mindent megtettek a frontról le nem győzötten, fegyverben hazatérő 1,2 millió katona leszereléséért, a nemzeti erők vezetőjének, Tisza Istvánnak az élők sorából történő eltávolításáért, a történelmi magyar állam megdöntéséért és a politikai hatalom megszerzéséért.Ha erre a szabadkőműves államcsínyre és hatalomátvételre nem került volna sor, akkor a trianoni ország-csontkításra sem kerülhetett volna úgy sor, úgy ahogy az bekövetkezett.

– Az ön által felvázolt összeesküvés, vagy összeesküvés – elmélet hogy áll most Európában, vagy hazánkban?

– A világhatalom megszerzéséhez az is hozzá tartozik, hogyha új világrendet akarok, akkor a régit, ahol lehet, meg kell gyengítenem, le kell bontanom. Ehhez a programhoz tartozik a fehér ember kultúrájának a felbomlasztása, identitásának meggyöngítése, Ezt hatékonyan segíti egy agresszív térítő vallásnak, az iszlámnak és a hozzá tartozó középkori kultúrának az importálása. Az iszlám olyan politikai-vallási rendet hoz létre, amely mindenütt a túlszaporulatot segíti elő. Ugyanez a világuralmi elit az őshonos európai népek szaporodását viszont minden eszközzel akadályozni törekszik.

Ehhez tartozik a természet törvényeit tagadó gender-ideológia erőltetése. Erőszakos betelepítéssel kevert fajú népességet akar létrehozni. Ez a terv. Az államok feletti hatalmi elit a katolikus egyház élére segített új pápától azt várja, hogy a világ vallásaiból egy kevert – szinkretikus – kotyvalék vallást hozzon létre.

 A világrend átalakításában az egyik fontos szereplő ma is a szabadkőművesség. Ha áttekintjük a globalista, kozmopolita, balliberális programokat, ugyanazokkal a célokkal találkozunk, mint amelyeket az Adam Weishaupt vezette illuminátusok fogalmaztak meg 1776-ban. 1789-ben ők álltak a párizsi szabadkőművesek, majd a jakobinusok mögött a francia forradalomban.

Belőlük lettek a liberálisok, a szocialisták, majd a leninista bolsevikok, a sztálinisták és a trockisták. Ez utóbbiakból pedig a neokonzervativok, vagyis a balliberális neokonok.

Ezek mind egy szellemi és hatalmi közösséget alkotnak. Ha 1918-ban nincs Magyarországon egy hataloméhes, a politikai rendszert is mindenáron birtokolni akaró szabadkőművesség, akkor Trianon sincs úgy, ahogyan azt el kellett és kell szenvednünk. Ezért pedig felelősséggel tartoznak azok, akik ma is védelmezik őket.

– Az antiszemitizmus vádja garantálja újra megtalálja.

– Én nem vagyok zsidó, de vannak ma is zsidó barátaim. Tudják, hogy nem vagyok antiszemita és sohase leszek az. Amikor én egy államok feletti, az egész emberiséget szolgasorba taszító, gátlástalan hataloméhes, pénzéhes talmudista csoportról beszélek, nem azonosítom őket a zsidó néppel. A talmudista, világuralomra törő csoportok nem azonosak a zsidó nép egészével. Soha nem voltak azonosak. Ez fontos megkülönböztetés, amit azonban sajnos maguk a zsidók sem tesznek meg. A Talmudot nekik is többször kellene kézbe venniük.

 

Fotó: Dobrocsi Lénárd

További híreink

Több száz új fertőzött van

Gabay Dorka

Ukrajna szabotázsellenes műveletet indított a csernobili tüzek miatt

Szabó Norbert

Idén is lesz Magyar Sziget

Szabó Norbert

A tartalom és a hirdetések személyre szabásához, a közösségi médiafunkciók és a forgalom elemzéséhez, ez az oldal sütiket használ. A webhelyünk használatával kapcsolatos információkat a közösségi média-, reklám- és elemző csapatunk más olyan információkkal is összehasonlíthatja, amelyeket Ön adott meg, vagy amelyeket a szolgáltatásai használatából adódóan gyűjtöttek. Elfogad Bővebben

Magyar Jelen